Ekspedisjonslivet. Episode 1. V i har landet på Kahiltna breen som den siste ekspeisjonsteamet som er på veg inn til toppen av Denali dette året. Me er klar over at berre 15 % av klatrarane i mai, nådde toppen, og at i det augenblinket me sat foten på breen, hadde berre 30 % av veltrente og godt forberedte atleter nådd toppen. Då me landa hadde nett ein kar, som var 10 år yngre enn meg, med erfaring frå 5 av dei høgaste fjella i verda døyd. Det hadde i tilleg vore fleire tilfelle av forfrysningar og amputeringar.  Det er eit anna norskt team før oss på vegen, dei har truffe eit bra vervindu, og me er glad på deira vegne. Sjølv må me forberede oss på storm.

English:


Expedition Life. Episode 1. You have landed on the Kahiltna Glacier as the last expedition team that is heading into the top of Denali this year. I realize that in the May 15 percent of climbers reached the peak, and at that glance I set foot on the glacier, just over 30% of well-earned and well-prepared athletes had reached the peak. When I landed, I had one child, 10 years younger than me, with experience from 5 of the highest mountains in verda døyd. In addition, there were more cases of frostbite and amputations. There is another Norwegian team before us on the road, they are hitting a good wheaterwindow  and we am happy for them. We ; the Deanali Glacier Vikings have to preapear our selves for the coming storm!