20. jan, 2018

Ver med å støtte min draum om å nå toppen av Everest!

På denne heimesida kan du bli registrert med bilde og din draum, eller ei helsing. Sida heiter VI ER MED! 

Ver med å inspirer meg og andre! Draumar blir lettare å nå, om ein deler dei. Det å skrive ned draumane sine og dele dei med andre, gjer målet meir verkeleg, og lettare å oppnå.

No har eg berre Mount Everest igjen av Seven Summits, ver med å støtte meg i min draum om å nå toppen av Everest. 

Helsing Cato